วัดหัวเวียงรังษี

วัดหัวเวียงรังษี

วัดหัวเวียงรังษี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Phanom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหัวเวียงรังษี เป็นวัดที่เก่าแก่ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานทศชาติชาดก พุทธประวัติรามเกียรติและลักษณวงศ์ที่สอดแทรกในท้องถิ่นผสมผสานไว้ได้อย่างงดงาม  
 
มีความประณีตละเอียดอ่อนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อศาสนา จิตรกรรมฝาผนังที่วัดหัวเวียงรังษีได้ทิ้งร่องรอยแห่งวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำโขง เพราะวัฒนธรรมล้านช้างยังรอการมาเยี่ยมชมจากคุณเสมอ
วัดหัวเวียงรังษี Map วัดหัวเวียงรังษี Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดหัวเวียงรังษี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(23)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)