แหล่งโบราณคดีบ้านทู้

แหล่งโบราณคดีบ้านทู้

แหล่งโบราณคดีบ้านทู้

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Phanom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
แหล่งโบราณคดีบ้านทู้ ที่ตั้ง บ้านทู้ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สภาพภูมิศาสตร์ บ้านทู้มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่
 
หลักฐาน ภายในหมู่บ้านได้พบใบเสมากระจายทั่วไปปัจจุบันเหลืออยู่ 8 ใบ เป็นใบเสมาสลักจากหินทราย บริเวณกึ่งกลางใบสลักเป็นรูปสถูป องค์สถูปมีลักษณะเป็นหม้อน้ำ ด้านล่างช่วงฐานเสมาเป็นรูปบัวหงาย มีแถวลูกประคำเป็นลูกคั่น ประดับเหนือกลีบบัว มีบางใบเท่านั้นที่ไม่มีลวดลายสลัก ปัจจุบันอยู่รอบอุโบสถวัดสระพังทอง
 
นอกจากนี้ยังได้พบ หินบด แท่นหินบด คนโทดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบสีน้ำตาลแบบเตาลุ่มน้ำสงคราม และไหข่า เป็นต้น ปัจจุบันเก็บรวบรวมไว้ที่โรงเรียนบ้านทู้ อายุ ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 21
Tag Tag: แหล่งโบราณคดีบ้านทู้
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(23)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)