ถนนคนเดิน นครพนม

ถนนคนเดิน นครพนม

ถนนคนเดิน นครพนม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Phanom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 15.00 - 21.00 น.
 
ถนนคนเดิน นครพนม โครงการ"ถนนคนเดิน" ของเทศบาลเมืองนครพนม เริ่มมีตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 จัดขึ้น ณ บริเวณ ชุมชนย่านหอนาฬิกา ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่ได้รับวัฒนธรรมจาก จีน ฝรั่งเศษ และเวียดนาม
 
มีหอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ก่อนเดินทางกลับเวียดนาม และในบริเวณชุมชนดังกล่าวนี้ยังคงปรากฎ"บ้านริมโขง" ที่เก่าแก่เกือบ 100 ปี ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นวัฒนธรรมของ จังหวัดนครพนม ในอดีต เทศบาลเมืองนครพนม ได้เห็นความสำคัญของชุมชนย่านหอนาฬิกาที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต
     
โดยดำริของ นายนิวัต เจียวิริยะบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จึงได้มีโครงการ ถนนคนเดินขึ้นทุกวันศุกร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปจังหวัดนครพนม อย่าลืมแวะสัมผัส และเดินจับจ่ายซื้อของที่ระลึก
Shopping Category: Shopping
Tag Tag: ถนนคนเดิน นครพนม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(23)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)