ลำห้วยฮ่องฮอ และบ้านฮ้างโพนแดง

ลำห้วยฮ่องฮอ และบ้านฮ้างโพนแดง

ลำห้วยฮ่องฮอ และบ้านฮ้างโพนแดง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Phanom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
ลำห้วยฮ่องฮอกับบ้านฮ้างโพนแดง ลำห้วยฮ่องฮอเป็นลำน้ำขนาดเล็กมีจุดเริ่มต้นจากภูกระแต(ภูกระแต)เป็นภูดินและหินลูกรังเป็นส่วนใหญ่จะมีหินดานบ้างเล็กน้อยมีความยาวประมาณ60กิโลเมตรจุเริ่มต้นของภูกระแตนับจากหมู่บ้านภูเขาทองตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมยาวเป็นเนินดินทอดยาวไปทางทิศเหนือผ่านตำบลอาจสามารขาทองตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมยาวเป็นเนินดินทอดยาวไปทางทิศเหนือผ่านตำบลอาจสามารถ ตำบลเวินพระบาทตำบลรามราชอำเภอเมืองนครพนมตำบลนาคำ อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
 
ลำห้วยฮ่องฮอเริ่มต้นที่บ้านสำราญตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมในฤดูกระแตลงไปทางทิศใต้ชาวบ้านเรียกว่าฮ่องฮอบางส่วนของฮ่องฮอจะกว้างบ้างอคบบ้าง บางแห่งเป็นเวิ้งกว้างแต่ไม่ลึกมากชาวบ้านจะเรียกหนองน้ำหนองน้ำโดยตั้งชื่อแต่ละหนองน้ำตามสภาพพื้นที่หรือชื่อต้นไม้ที่ปรากฏให้เห็นหรืออาจตั้งชื่อตามสถานที่สำคัญก็มีซึ่งที่ตั้งแต่ละหนองน้ำต่างๆ จะอยู่ในพื้นที่ปกครองของอำเภอเมืองนครพนมทั้งสิ้นดังนี้
 
หนองซำเหนือ อยู่ในเขตหมู่บ้านไผ่ล้อมกับหมู่บ้านอาจสามารถตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมที่เรียกว่าหนองซำเหนือเพราะคำว่าซำหมายถึงบริเวณที่มีน้ำซับหรือน้ำซำที่ภาคอีสานนำยมเรียกซึ่งจะมีน้ำซึมอยู่ตลอดแม้หน้าแล้งก็ไม่แห้งเหมือนที่อื่น
 
หนองธรรมเนียม อยู่ระหว่างหมู่บ้านคำเกิ้มกับหมู่บ้านไผ่ล้อมตำบลอาจสามารถ เมื่อมีงานเทศกาลสำคัญต่าง ๆชาวบ้านจะไปร่วมทำบุญกราบไหว้พระธาตุที่วัดบนภูกระแต(เขตวัดป่าบ้านไผ่ล้อมในปัจจุบัน)เมื่อผ่านหนองน้ำก็จะหยุดพักผ่อนกันตามธรรมเนียม มีการละเล่นสนุกสนานบ้างจึงเรียกว่าหนองธรรมเนียม
 
หนองปากเสือ ในสมัยก่อนบริเวณหนองน้ำนี้จะมีเสือมากเหนือหนองน้ำขึ้นเนืนไปทางทิศตะวันตกจะมีโขดหินเรียกว่าถ้ำเสือปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่หนองปากเสือแห่งนี้ชาวบ้านเล่าว่าแต่ก่อนจะพบเห็นเสือลงมากินน้ำบ่อย ๆ
 
หนองฮางเกลือ (รางเกลือ) อยู่ในเขตพื้นที่บ้านคำเกิ้มที่ดินแถบนี้จะเป็นดินโป่งดินเค็มชาวบ้านขุดบ่อเอาน้ำไปต้มทำเกลือสินเธาว์ อุปกรณ์การต้มเกลือจะทำเป็นราง หรือฮางจึงเรียกว่าหนองฮางเกลือ
 
หนองเปือย ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านโพนแดง(ปัจจุบันร้างไปแล้ว)กับหมู่บ้านคำเกิ้ม เป็นหนองน้ำที่มีต้นเปือย(ตันตะแบก)มากชาวบ้านจึงเรียกว่า หนองเปือย
 
หนองปลาซิว ตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้านโพนแดงมีปลาซิวในหนองน้ำนี้เป็นจำนวนมาก
 
หนองสิม ตั้งอยู่ถัดจากหนองปลาซิวลงไปทางทิศใต้แต่ยังอยู่ในเขตบ้านโพนแดง เดิมบริเวณริมหนองน้ำมีวัดมีโบสถ์หรือสิมตั้งอยู่(เมื่อปีพ.ศ.2538 มีรถมาขุดตักเอาดินไปถมที่และขุดพบพระพุทธรูปเป็นพระหินแกะสลักแต่แตกเหลือเพียงครึ่งเดียว) 
 
หนองปลาเป้า อยู่ระหว่างบ้านโพนแดงกับดอนกำพร้า (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านอัมพร 2) เป็นหนองน้ำที่ปลาปักเป้าชุกชุมมาก
 
หนองยาว อยู่บริเวณหมู่บ้านอัมพร 2 มีความยาวมากกว่าหนองน้ำอื่น ๆ
 
หนองหัวขัว อยู่ระหว่างบ้านโพนบกกับบ้านน้อยหนองเค็มมีสะพาน (ขัว)ข้ามห้วยบริเวณนั้นเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก จึงเรียกว่าหนองหัวขัว
 
หนองเรือ อยู่ใกล้กับบ้านน้อยหนองเค็ม เรือหาปลาจะจอดเทียบท่าอยู่หนองน้ำแห่งนี้มาก
 
หนองเบ็น อยู่ตรงข้ามกับวัดป่าศรีสมพรหรือวัดหัวดงมีต้นเบ็นมากจึงเรียกว่าหนองเบ็น
 
หนองไผ่ อยู่บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้านภูเขาทองช่วงนี้ห้วยฮ่องฮอจะแคบเข้าเป็นลำน้ำเล็กๆ ริมน้ำกอไผ่ป่าอยู่มากไหลผ่านหมู่บ้านน้อยใต้บ้านหนองจากจันทร์ไปบรรจบกับห้วยบังกอเป็นอันสิ้นสุดของลำน้ำฮ่องฮอเพียงเท่านี้
 
ปัจจุบันทางราชการได้มีขุดลอกหนองน้ำต่างๆ ที่เกิดจากลำห้วยฮ่องฮอบ้างก็มีการถมที่สร้างฝายและถนนหนทางทำให้หนองน้ำหลายแห่งหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านโพนแดงได้หายไปจากแผนที่จังหวัดนครพนมแล้วจะมีเพียงคำพูดของชาวบ้านที่เรียกว่าสถานที่ตั้งของหมู่บ้านโพนแดงว่าบ้านฮ้างโพนแดงเท่านั้นทำไมบ้านโพนแดงจึงต้องร้างไป
 
ในอดีตบ้านโพนแดงเป็นหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยฮ่องฮอตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ200ไร่เศษประชากรประมาณ 1800 คน เป็นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนหนานแน่นประมาณ300หลังคาเรือนแบ่งเป็น2หมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน2คน
 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2474ได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดอย่างหนัก(ชาวบ้านเรียกว่าโรคห่า)ทำให้ชาวบ้านตายไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มียารักษาโรคเหมือนในปัจจุบันดังนั้นพวกที่เหลือจึงอพยพทั้งหมู่บ้านไปอยู่ที่อื่นหมดปล่อยให้บ้านโพนแดงร้างไปเรียกว่าบ้านฮ้างโพนแดงจนถึงปัจจุบันส่วนชาวบ้านโพนแดงที่อพยพไปนั้นก็ไปอยู่หมู่บ้านโพนสว่าง บ้านกกต้องบ้านท่าควายบ้านหนองบึกบ้านภูเขาทองบ้านนาสมดีและบ้านนาราชควาย
 
ในปัจจุบันที่บริเวณบ้านโพนแดงได้มีการก่อตึ้งวัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมีนายเรืองวงศ์ดีนายขุนทองวงศ์คำสีนายเรืองพ่อวงศ์และชาวหมู่บ้านอัมพร2ร่วมกันบูรณะได้ขออนุญาตจากสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองนครพนมและคงใช้ชื่อวัดโพธิ์ศรีซึ่งเป็นชื่อเดิมชองวัดในอนาคตคงจะเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอัมพร2และชาวพุทธทั้งหลาย
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ลำห้วยฮ่องฮอ และบ้านฮ้างโพนแดง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(23)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)