พระพุทธพระเนาว์

พระพุทธพระเนาว์

พระพุทธพระเนาว์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Phanom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระเนาว์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ ไม่ปรากฏใครเป็นผู้สร้างมานานเท่าไหร่ เป็นพระพุทธรูปที่มีอานุภาพมาก เป็นที่ที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในท้องถิ่นมมากกว่า 25 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอศรีสงคราม และกิ่งอ.นาทม อ.บ้านแพง จังหวัดนครพนม มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว ขณะนี้ประดิษฐานอยู่ที่สิมวัดพระเนาว์ บ้านศรีเวินชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
 
เมื่อบูรณสิมในยุคแรก ประมาณ พ.ศ.2441 มีผู้พบเห็นดวงแก้ว หลายดวง หลายสี (ฉัพพรรณรังสี) เสด็จออกจากสิมพระเนาว์ไปทางลอยไปทางทิศใต้แล้วทิศเหนือ แล้วก็เสด็จกลับคืนเข้าไปในสิมอีกอยู่เสมอมิได้ขาดสาย เชื่อกันว่าเป็นการแสดงอภินิหารให้ปรากฏของ "พระบรมสารีริกธาตุ" และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษา และนอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าเฝ้ารักษามิให้ผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปขุดค้นหาวัตถุโบราณในบริเวณนั้นได้ เพราะนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วยังเป็นภัยแก่ตนเองอีกด้วย
 
เป็นที่เลื่องลือกันอยู่เสมอว่า ถ้ามีเหตุติดขัด มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตถ้ามีความเคารพ มีความเชื่อ ความเลื่อมใสในท่านแล้วเข้าไปกราบสักการะขอพรให้ช่วยเหลือ จะประสบผลสำเร็จในชีวิตทุกคน ทุกครั้งไป แต่ห้ามกระทำแบบท้าทายโดยเด็ดขาด นอกจากจะไม่สำเร็จผลอะไรแล้วยังเป็นภัยอ้นตรายแก่ตนเองด้วย
 
พระเนาว์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะยุคล้านช้าง เนื้อหินทราย ต่อมาถูกหุ้มด้วยปูน และมีพระพุทธรูปคู่บารมีอีก 2 องค์ คือพระแก้ พระบาง ประดิษฐานอยู่ในสิมพระเนาว์มาตั้งแต่สมัยวัฒนธรรม ไตร-ลาว ราว พ.ศ.2100-2200
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระพุทธพระเนาว์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(23)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)