หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mukdahan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ล่องเรือชมแม่น้ำโขง นมัสการพระพุทธรูปมุจจลินทร์ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น พักค้างคืนกระท่อมไม้ไผ่ และรับประทานอาหารบนแพหนองหล่มพัฒนา (ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพราะมีทัศนียภาพ และแหล่งธรรมชาติ และมีวัฒนธรรมท้องถิ่น)
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)