บ้านหนองหล่ม

บ้านหนองหล่ม

บ้านหนองหล่ม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mukdahan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
โฮมสเตย์บ้านหนองหล่ม โดยกลุ่มชาภูไท มีโฮมสเตย์ 10 หลัง พร้อมจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมภูไท เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงลำผญา พาไปนมัสการพระมุจจลินทร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า 700 ปี ล่องเรือชมชีวิตประมงริมน้ำโขง
 
ชมการทอผ้าและสานตะกร้าพลาสติก ค่าที่พัก 100 บาท/คน/คืน ค่าอาหาร 80 บาท/มื้อ/คน สนใจเที่ยวชมติดต่อ นายแสวง ยืนยง โทรศัพท์ 08-1075-9861 และ นายอภินันท์ โพธิ์ไทย โทรศัพท์ 08-3679-1878
 
การเดินทาง
เครื่องบิน ลงที่อุบลราชธานีหรือนครพนม โดยสายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการเที่ยวบินไปนครพนมหรืออุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 1318 หรือ 0-2900-9955 และ www.nokair.com
 
รถโดยสารประจำทาง มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน โทรศัพท์ 0-2936-2852-66 และสถานีขนส่งมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-611-421, 042-611-478
 
รถไฟ จากกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี มีบริการทุกวัน วันละ 3 เที่ยว แล้วต่อรถโดยสารไปมุกดาหาร ระยะทาง 167 กิโลเมตร สอบถามการรถไฟฯ โทรศัพท์ 1690 สถานีรถไฟอุบลฯ โทรศัพท์ 045-321-004
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านหนองหล่ม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)