ไดโนเสาร์ภูหินแท่น

ไดโนเสาร์ภูหินแท่น

ไดโนเสาร์ภูหินแท่น

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Loei attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ไดโนเสาร์ภูหินแท่น หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูหินแท่น ตั้งอยู่ในบริเวณป่าภูค้อ-ภูกระแต พบครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 โดยพระอาจารย์จ่อย อาขะธมฺโม เป็นกระดูกขาหลังท่อนบนซ้ายของไดโนเสาร์กินพืช
 
มีลักษณะคล้ายคลึงกับกระดูกของไดโนเสาร์ “อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชี” (Isanosaurus attavipachii) ที่พบที่จังหวัดชัยภูมิ ในชั้นหินทรายสีแดงของหมวดหินน้ำพองเช่นเดียวกัน อยู่ในยุคไทรแอสสิกตอนปลาย (Late Triassic) จึงประมาณอายุของไดโนเสาร์ที่พบนี้ประมาณ 210 ล้านปี
Tag Tag: ไดโนเสาร์ภูหินแท่น
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(21)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)