น้ำตกบ้านน้ำจันทร์

น้ำตกบ้านน้ำจันทร์

น้ำตกบ้านน้ำจันทร์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Loei attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกบ้านน้ำจันทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นน้ำตกธรรมชาติในบริเวณเขตรักษาป่าภูหลวงบ้านน้ำจันทร์ มีลักษณะน้ำตกที่สูงเป็นชั้นสวยงาม มีโขดหินและลาดหินในบริเวณน้ำตก มีป่าธรรมชาติสองข้างทางน้ำตก สามารถเดินทางจากเขตรักษาป่าถึงน้ำตก ระยะทางประมาณ 2 กม.
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกบ้านน้ำจันทร์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(21)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)