น้ำตกห้วยไค้

น้ำตกห้วยไค้

น้ำตกห้วยไค้

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Loei attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกห้วยไค้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านห้วยไค้ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากการยุบตัวของชั้นหินมีด้วยกันจำนวน 2 ชั้น ชั้นแรกจะมีความสูงประมาณ 50 เมตร(ตาดเล็ก) และชั้นที่ 2 สูงประมาณ 40 เมตร(ตาดใหญ่)
 
การเดินทาง จากบ้านโคกใหญ่แยกไปบ้านห้วยไค้ เดินด้วยเท้าไปตามสันเขาประมาณ 400 - 500 เมตรถึงน้ำตกตาดใหญ่ และเดินต่ออีกประมาณ 500 - 700 เมตรจะถึงน้ำตกตาดเล็ก ฤดูการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำใสสวยงามมาก
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกห้วยไค้
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(21)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)