พระธาตุดินแทน

พระธาตุดินแทน

พระธาตุดินแทน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Loei attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระธาตุดินแทน ได้วางหลักการในการนับถือพระธาตุ คือ 1.เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดในวันโกน วันพระ 7-8 ค่ำ 14-15 ค่ำ ไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรม และให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม พื้นฐานศีลห้า องค์พระธาตุตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านแสงภา ห่างจากหมู่บ้าน 800 เมตร บนที่ดินของวัดพระธาตุ จำนวน 50 ไร่ ห่างจากอำเภอนาแห้ว 12 กม.
 
พระธาตุดินแทน หรือพระธาตุดินแถม ก่อสร้างเมื่อปี 2164 โดยพระธุดงค์รูปหนึ่ง ธุดงค์มาจากบางกอกน้อย มาถึงที่บ้านแสงภา เห็นชาวบ้านนับถือผีด้วยการฆ่าสัตว์แก้บน เห็นว่าเป็นการไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนา จึงได้อบรมชี้แจงชาวบ้านให้รู้ถึงพิธีที่ถูกต้องตามพุทธศาสนา โดยให้ถือพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่ง คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และได้นำพาชาวบ้านก่อสร้างพระธาตุขึ้น การก่อสร้างใช้ดิน หิน ก่อสร้าง 
พระธาตุดินแทน Map พระธาตุดินแทน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระธาตุดินแทน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(21)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)