วัดศรีโพธิ์ชัย

วัดศรีโพธิ์ชัย

วัดศรีโพธิ์ชัย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Loei attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่บ้านแสงภา ตำบลแสงภา ลักษณะของพระอุโบสถคล้ายวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์จะมีงานแห่ต้นดอกไม้ตามประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีมาแล้ว (ต้นดอกไม้ที่สูงที่สุดของประเทศไทย) และในปี พ.ศ. 2545 สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลยประกาศให้เป็นงานเทศกาลประเพณีประจำปีของอำเภอนาแห้ว
วัดศรีโพธิ์ชัย Map วัดศรีโพธิ์ชัย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศรีโพธิ์ชัย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(21)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)