หาดสวรรค์

หาดสวรรค์

หาดสวรรค์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Loei attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
หาดสวรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย มีหาดทรายขาวสะอาด โขดหินสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวชมในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคา - พฤษภาคมของทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการจัดงานสงกรานต์เป็นประจำทุกปี และมีการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Bays and Beaches Group: Bays and Beaches
Tag Tag: หาดสวรรค์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(21)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)