น้ำตกตาดแกว

น้ำตกตาดแกว

น้ำตกตาดแกว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Loei attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกตาดแกว อยู่บ้านนาค้อหมู่ 2 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทางที่ไปถึงน้ำตก 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กในช่วงฤดูหนาวจะมีความสวยงามมาก
 
การเดินทาง ไปตามเส้นทาง ทางเข้าบ้านนาค้อ หมู่ 2 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง สามารถใช้ยานพาหนะได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในฤดูฝน สองข้างทางจะเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านเป็นแนวยาว
น้ำตกตาดแกว Map น้ำตกตาดแกว Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกตาดแกว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(21)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)