วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา

วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา

วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Khon Kaen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา ตั้งอยู่ที่บ้านวังหว้า หมู่8 ต.บ้านแฮด กิ่งอ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ 164 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา โดยแบ่งลักษณะพื้นที่ดังนี้ พื้นที่เป็นป่า และพลานหิน จำนวน 110 ไร่ 66 ตารางวา 2) พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง และแหล่งน้ำ จำนวน 54 ไร่ 66 ตารางวา เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ปฏิบัตวิปัสสนากรรมมัฎฐานแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
 
เนื่องจากวัดมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และที่ขุดสระเพิ่ม จำนวน 4 แห่ง จึงทำให้มีนกเป็ดน้ำมาอาศัยที่แหล่งดังกล่าว จำนวนมากกว่า 1,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เช่น กระรอก กระแต ไก่ป่า
 
เป็นสถานที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม และเป็นวัดอดีตของพระเกจิอาจารย์หลายท่านแห่งภาคอีสานมาจำพรรษา ได้แก่ หลวงปู่จันทร์ดี (พระครูโกศลสารกิจ) ซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสท่านปัจจุบันมรณะภาพแล้ว โดยได้วางรากฐานไว้กับศิษย์ผู้สืบทอดเจตนารมย์ในด้านต่าง ๆ
วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา Map วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(4)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(28)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Waterpark Waterpark(2)