พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน

พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน

พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Khon Kaen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 และ 6 ตำบลโพธิ์ไชย กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย 1.5 กม. และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 74.5 กม. เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ราษฎรชาวกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย และบุคคลทั่วไปให้ความเคารพสักการะ จนเกิดเป็นประเพณี "สรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน" เป็นประจำทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(4)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(28)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Waterpark Waterpark(2)