ลำน้ำพอง

ลำน้ำพอง

ลำน้ำพอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Khon Kaen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ลำน้ำพอง เป็นลำน้ำธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งน้ำในการเกษตรของตำบลสีชมพู อยู่ทางด้านทิศเหนือของตำบล เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างอำเภอสีชมพู กับอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: ลำน้ำพอง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(4)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(28)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Waterpark Waterpark(2)