หัวภูดิน

หัวภูดิน

หัวภูดิน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Khon Kaen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หัวภูดิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งศาสนสถานที่ชาว ต.โนนหันภูมิใจในเอกลักษณ์ของตำบล มีลักษณะเป็นหินสูง ซึ่งมีพระพุทธรูปปูนปั้น ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวตำบลโนนหันจะมีงานยิ่งใหญ่ คือ แห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงปู่พระครูเหล็ก โดยเริ่มแห่งพระครูเหล็กจากแหล่งท่องเที่ยวหัวภูดิน เข้ามายังหมู่บ้านภายในตำบล เพื่อทำการสรงน้ำพระ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาว ต.โนนหัน
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: หัวภูดิน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(4)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(28)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Waterpark Waterpark(2)