วัดศิริสว่างวราราม

วัดศิริสว่างวราราม

วัดศิริสว่างวราราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศิริสว่างวราราม ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ โรงเก็บเรือหางยาว ไว้ส่งร่วมแข่งขันประเพณีแข่งเรือยาว อ.กมลาไสย (ปัจจุบันไม่ส่งแข่งขันแล้ว) หอระฆัง สร้าง พ.ศ. 2513 เป็นหอระฆังสร้างด้วยไม้และปูน
 
สิมกลางน้ำ บึงสว่าง ไม่ทราบปีที่สร้าง ไม่ได้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี สภาพทรุดโทรม เป็นที่เก็บอุปกรณ์ดักปลาไปแล้ว การบูรณะซ่อมแซม สอบถามท่านเจ้าอาวาส พระอธิการไพบูรณ์ แจ้งว่าไม่มีงบประมาณซ่อมแซม อีกทั้งบ้านสว่าง เป็นบ้านเล็กๆ ไม่มีการบวชบ่อยๆ จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะซ่อมแซมหรือมีพระอุโบสถ (สิม)
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศิริสว่างวราราม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/55)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)