วัดใต้โพธิ์ค้ำ

วัดใต้โพธิ์ค้ำ

วัดใต้โพธิ์ค้ำ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นวัดเก่าแก่สร้างในช่วงเวลาเดียวกับวัดกลางและวัดเหนือ เป็นลักษณะการตั้งวัดขึ้นในชมชนสมัยโบราณซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ในชุมชนเป็นบ้านเหนือ บ้านกลาง และบ้านใต้ แต่ละบ้านก็จะมีวัดประจำหมู่บ้าน
 
โบสถ์เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนบนฐานลวดบัว หลังคาจั่วซ้อนกันสามชั้น มีชายคาปีกนกด้านข้าง หัวเสาเป็นปูนปั้นพานหัวเสา คันทวยเป็นรูปพญาครุฑมีรายละเอียดและรูปทรงงดงามหน้าบันเป็นปูนปั้นรูปเทพนมประกอบลายก้านขด ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ศิลปะแบบพื้นบ้านอีสาน
 
วัดใต้โพธิ์ค้ำ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2341 ในสมัยที่ตั้งเมืองใหม่ๆ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดใต้โพค้ำนั้น ไม่มีหลักฐานที่ แน่ชัด แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่า เมื่อแรกตั้งอาจจะได้ชื่อเพียงว่า “วัดใต้” เพราะภูมิที่ตั้งของวัดนี้อยู่ทางทิศใต้ของอีก 2 วัด คือวัดกลางและวัดเหนือ วัดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เรียกวัดเหนือ วัดที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางวัดเหนือกับวัดใต้ เรียกวัดกลาง ดังนั้นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ จึงได้ชื่อว่าวัดใต้
 
เป็นปกติของชาวพุทธที่เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วมักนิยมปลูกต้นโพ (โพธิ์) ไว้ในวัด ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคล และมีความร่มรื่นดีหรือปลูกต้นโพเพราะมีความเชื่อว่า “บวชลูก ปลูกโพธิ์ จะได้บุญ” ระยะแรกๆ วัดใต้นี้คงจะปลูกต้นโพธิ์ไว้ตามความนิยม เมื่อต้นโพธิ์โตขึ้น จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดนี้ไป
 
ผู้คนที่มาทำบุญต่ออายุในวัดนี้มักจะนำไม้มาค้ำที่ต้นโพธิ์ (เพราะมีความเชื่อว่า การนำไม้ง่ามมาค้ำต้นโพธิ์ในวัด ทำให้ต้นไม้แข็งแรง ไม่หักโค่น หมายถึง การค้ำผู้ป่วยให้หายป่วยไข้ และมีอายุยืนต่อไป) เมื่อนานเข้า จะมีไม้ที่คนนำมาค้ำต้นโพธิ์ที่เต็มไปทั่วบริเวณ อาศัยนิมิตที่มีไม้ค้ำต้นโพธิ์มากมายดังกล่าว คนจึงเรียกวัดใต้ว่า วัดใต้มีต้นโพธิ์ไม้ค้ำ เมื่อคนถามกันว่า วัดใต้ไหน ก็จะตอบว่า วัดใต้มีต้นโพธิ์ไม้ค้ำ เมื่อเวลานานเข้าจึงเรียกสั้นๆ ว่า “วัดใต้โพธิ์ค้ำ” จนถึงปัจจุบัน
 
ต้นโพธิ์ต้นดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่ ขณะนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดด้านทิศตะวันตก ติดอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของโพธิรุกขเทวดา ที่เรียนเคารพนับถืออยู่ อีกนัยหนึ่ง สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดใต้โพธิ์ค้ำ อาจจะตั้งชื่อให้เป็นนิมิตดี เพราะคำว่า โพธิ์หมายถึง การตรัสรู้ คือจุดหมายสูงสุดในพระศาสนา เป็นต้น
 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนพรรณนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดใต้โพธิ์ค้ำ Map วัดใต้โพธิ์ค้ำ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดใต้โพธิ์ค้ำ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/55)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)