วัดกลางโคกค้อ

วัดกลางโคกค้อ

วัดกลางโคกค้อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกลางโคกค้อ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2332 พ่อใหญ่พรมและพรรคพวกอพยพมาจากจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมาตั้งชุมชนอยู่ที่บ้านค้อ ขึ้นกับเมืองเวียงจันทร์ จนถึง พ.ศ. 2335 จึงร่วมมือกันสร้าง "วัดกลางโคกต้อ" และก่อสร้างสิมขึ้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2363
 
การก่อสร้างสิมนี้มีแม่ทองคำ ชาวเมืองกาฬสินธุ์และญาติพี่น้องผู้น้อมจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคข้าวของ เงินทองและหาบหามทองคำ 2 ไห มาฝังไว้ในที่ลับไม่เปิดเผยมาจนทุกวันนี้
 
สิมหลังนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2402 และปัจจุบันวัดกลางโคกค้อมีพื้นที่ 20 ไร่ 20 งาน 40 ตารางวา ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าแห่งอีสาน และสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมของสิมวัดกลางโคกค้อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
จึงได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาดำเนินการบูรณะปฎิสีงขรณ์ สิมวัดกลางให้สวยงามดังเดิมและถูกต้องตามหลักวิชาการสถาปัตยกรรมเพื่อรักษามรดกที่สำคัญของชาติและได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าสิมอีสาน วัดกลางโคกค้อ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2339
 
สถานที่ตั้ง บ้านโคกค้อ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดกลางโคกค้อ Map วัดกลางโคกค้อ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดกลางโคกค้อ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/55)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)