ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน

ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน

ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน บริเวณบ้านดานเม็ก เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ และเหมาะสำหรับการเข้าค่ายพักแรม เช่น ค่ายพักแรมลูกเสือ และเข้าค่ายพัฒนาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีผาขาม
 
ลักษณะเป็นหน้าผาสูง ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ข้างล่างได้ และเคยเป็นสถานที่เข้าค่ายพัฒนา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหน่วยงานราชการต่างๆ
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/55)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)