อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ

อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ

อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ตั้งอยู่บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และตั้งอยู่บ้านโคกใหม่ คุ้มปุ่งนางเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีอาณาเขตติดต่อกันทั้งสองตำบลใช้ประโยชน์ร่วมกันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นสถานที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชื่นชมกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์ จุดเด่นอยู่ที่เกาะแก้วเบญจรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545
 
ภายในเกาะมีอนุสรณ์เจ้าเมืองต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พระพุทธสมเด็จชุ่มเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ที่เป็นที่กราบไหว้สักการะและยึดเหนียวจิตใจของคนในท้องถิ่น และมีศาลาที่นั่งพักผ่อน มีต้นไม้ดอกไม้ร่มรื่นเย็นสบาย และรอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ที่อุดมสมบรูณ์เขียวขจีมองดูสวยงาม
 
และนอกจากนี้ยังมีสะพานมาประณีตที่ใช้ข้ามไปยังเกาะซึ่งมี นายชัยรัตน์  มาประณีต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้ว) ได้จัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานมาประณีตใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 10 ล้านบาท อีกทั้งยังมี นายบุญมา - นางไพเราะ  พึ่งทอง คหบดี ร่วมกับพ่อค้าประชาชน
 
ภายในตำบลแซงบาดาล ตำบลมหาไชย เขตอำเภอสมเด็จ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันบริจาคก่อสร้างในครั้งนี้ด้วยก็เป็นอีกที่เหมาะกับการชมวิวทิวทัศน์ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น - พระอาทิตย์ตก ที่ได้บรรยากาศที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ ชมธรรมชาติที่สวยงามที่เป็นธรรมชาติสร้างขึ้นเอง เช่น ภูเขา ลำธาร น้ำไหล น้ำตก ป่าเขียวขจี ท้องทุ่งนาที่ราบ
 
ได้เห็นถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านต่อบ้านอย่างแนบแน่น และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต การเลี้ยงชีพของคนในชุมชน เช่นการหาของป่า ได้แก่ การหาหน่อไม้ การเก็บเห็ด การเก็บผักหวาน การหาปลา การเลี้ยงปลา การทำนา เป็นต้น
อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ Map อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/52)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)