วัดตาดแม่นายเทพนิมิต

วัดตาดแม่นายเทพนิมิต

วัดตาดแม่นายเทพนิมิต

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดตาดแม่นายเทพนิมิต เป็นวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างที่มีลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมหลากหลายประเภท เช่น จีน ไทย แขก ฝรั่ง สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ล้วนแล้วแต่ใช้ธรรมชาติที่มีอยู่โดยการปรับระดับดิน
 
เดิมเป็นเนินภูเขาให้มีระดับลดหลั่นแยกผิวดินเป็นสีสัน โดยใช้สีของหินเกล็ดแต่ละชนิดใส่เรียบเรียบแต่ละชั้น ให้หินภูเขาก้อนใหญ่วางเรียงกำหนดแนวทางเดิน ผู้ออกแบบสามารถจัดรูปแบบสวนได้อย่างลงตัวและงดงามยิ่ง
วัดตาดแม่นายเทพนิมิต Map วัดตาดแม่นายเทพนิมิต Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดตาดแม่นายเทพนิมิต
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/55)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)