แปลงเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ (สวนแสนพาน)

แปลงเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ (สวนแสนพาน)

แปลงเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ (สวนแสนพาน)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
แปลงเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ (สวนแสนพาน) แปลงเรียนรู้เกษตรกร “ เกษตรทฤษฎีใหม่” (สวนแสนพาน) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสมศรี แสนพาน
 
ผู้เป็นเจ้าของ ได้นำแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงมาดำเนินการเป็นการเกษตรน้ำฝน โดยการขุดสระน้ำหาพันธุ์ปลามาปล่อย ปลูกข้าว พืชไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผักสวนครัว แบบผสมผสาน ไปทุกพื้นที่ในสวน ซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่นา ประมาณ 8 ไร่ เศษ จากพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่
Educational Places Category: Educational Places
Tag Tag: แปลงเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ (สวนแสนพาน)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/54)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)