อ่างเก็บน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

อ่างเก็บน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

อ่างเก็บน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน การเดินทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน โดยรถยนต์ มีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากมีเส้นทางอยู่โดยรอบหลายสาย ทั้งทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และถนน รพช. ในส่วนของสำนักงานเขตฯ ตั้งอยู่ในบริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร
 
ห่างจากตัวอำเภอกุฉินารายณ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2042 สายกุฉินารายณ์-มุกดาหาร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนน รพช. หมายเลข กส.0415 สายโนนสวรรค์-โพนนาดี ถึงบ้านห้วยม่วงเลี้ยวขวา ตรงไปถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
 
ที่ตั้ง สถานที่ตั้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 16 องศา 30 ลิปดา - 16 องศา 45 ลิปดา เหนือ และลองติจูดที่104 องศา 0.5 ลิปดา - 104 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลง 3 และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้ เนื้อที่ 189,541 ไร่ อยู่ในพื้นที่ตำบลกกตูม ตำบลบ้ารค้อ อำเภอดงหลวง ตำบลบ้านเหล่า ตำบลน้ำเที่ยง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอีตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ตำบลหนองห้าง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
โดยมีเนื้อที่ส่วนใหญ่คือ 128,125 ไร่ หรือ 205 ตารางกิโลเมตร อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ส่วน 28,125 ไร่ หรือ 45 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือจด อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ห้วยบางทราย ห้วยตาเปอะ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้จด
 
พื้นที่เกษตรกรรม ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง และอ่างเก็บน้ำห้วยมุก ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออกจด พื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันตก จด อ่างเก็บน้ำลำตะพะยังตอนบน ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง และอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/55)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)