สะพานเทพสุดา

สะพานเทพสุดา

สะพานเทพสุดา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
สะพานเทพสุดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้ให้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 เป็นสะพานที่ก่อสร้างข้ามเขื่อนลำปาว ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 2,040 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี2549 งบประมาณ 498 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปีครึ่ง เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กับ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการหลัก ๆ คือ สามารถลดระยะทางในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางฝั่งตะวันตก อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ฝั่งตะวันออก อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอเมือง อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวให้บริเวณอ่างเก็บน้ำลำปาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวและยังเป็นทางเลือกเพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนสาย East West Corridor ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม พร้อมทั้ง พัฒนาเมืองอันเป็นผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงดีขึ้น และที่สำคัญสะพานแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย
สะพานเทพสุดา Map สะพานเทพสุดา Map
Tag Tag: สะพานเทพสุดา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/55)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)