อ่างเก็บน้ำจำตาเหิน

อ่างเก็บน้ำจำตาเหิน

อ่างเก็บน้ำจำตาเหิน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำจำตาเหิน พื้นที่รับน้ำจะอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 6บ้านร้องเรือ และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายสาย การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ จากแม่น้ำสายต่างๆ เหล่านี้โดยมากเกษตรกรจะได้รับใช้ประโยชน์จากลำน้ำแม่ทาเป็นส่วนมาก เพราะลำน้ำแม่ทาสายนี้ไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้านของตำบลทาสบเส้า ยกเว้นบ้านจำตาเหินเพียงหมู่บ้านเดียว ลำน้ำแม่ตู๊ด ลำน้ำแม่สะป๊วด ลำน้ำห้วยทรายขาว ตามลำดับ  
 
การใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสานต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถใช้ไว้ได้ตลอดทั้งปี จะใช้ประโยชน์จากลำน้ำเหล่านี้ได้ก็ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน ซึ่งน้ำจะไหลเข้าตามเหมืองส่งน้ำและอีกประการหนึ่ง จะใช้ได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำ คือน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่เส้านั้น
 
มีเนื้อที่เก็บน้ำประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรและเกษตรกรสามารถได้น้ำในอ่างเก็บน้ำได้เป็นบางส่วนเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับน้ำที่เก็บกักไว้ในอ่าง คือถ้าปีไหนฝนตกชุกอ่างเก็บน้ำไว้ได้มากเกษตรกรก็สมารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าปีไหนฝนตกน้อยน้ำในอ่างเก็บก็มีปริมาณน้อย เกษตรกรก็ไม่สมารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าปีไหนฝนตกน้อยน้ำในอ่างเก็บก็มีปริมาณน้อย เกษตรกรก็ไม่สามารถใช้น้ำได้เต็มพื้นที่เพาะปลูกและเกษตรกรหมู่ที่ 1,9,6  เท่านั้นที่จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างเก็บน้ำนี้
อ่างเก็บน้ำจำตาเหิน Map อ่างเก็บน้ำจำตาเหิน Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำจำตาเหิน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)