อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง เป็นอ่างเก็บน้ำผิวดินเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง มีห้องประชุมสำหรับผู้มาศึกษาดูงานเป็นจุด landmark แลนมาร์ค เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา ตั้งอยู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 
การเดินทาง ทางหลวง หมายเลข 1184 ถนนลำพูน-ทุ่งหัวช้าง จะเจอ ป้ายแยกบอกทาง อ่างเก็บน้ำห้ายโป่ง จากป้ายแยกบอกทางประมาณ 3 กิโลเมตรถึงอ่างเก็บน้ำห้ายโป่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง Map อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)