อ่างเก็บน้ำแม่อ่าวใหญ่ตอนบน

อ่างเก็บน้ำแม่อ่าวใหญ่ตอนบน

อ่างเก็บน้ำแม่อ่าวใหญ่ตอนบน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำ โครงการพระราชดำริฯ พื้นที่ลุ่มน้ำอาว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมทิวทัศน์ และระบบนิเวศวิทยา
 
การเดินทาง เดินทาง ถนน เส้น ลำพูน - ทุ่งหัวช้าง ทางหลวง หมายเลข 1184 จากสามแยกบ้านแม่อาวไปทาง ทุ่งหัวช้าง อยู่บริเวณสุดเขต บ้านผาเงิบ หมู่ที่ 11 ตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำแม่อ่าวใหญ่ตอนบน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)