วัดอินทขิล

วัดอินทขิล

วัดอินทขิล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอินทขิล ตั้งอยู่เลขที่ 458 บ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 3 ไร่ 22 ตารางวา เสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี เสาอินทขิล เป็นเสาหลักเมืองเก่าแก่ของเวียงป่าซาง และพระเจดีย์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2495
 
วัดอินทขิล สร้างเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2337 โดยเจ้ามหาอุปราชเป็นผู้สร้างในสมัยที่เป็นเวียงป่าซาง โดยมีเสาอินทขิล ตั้งอยู่ในวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2508
 
วัดอินทขิล จะมีการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเป็นประจำทุกปี ตรงกับเดือน 8(เหนือ) แรม 13 ค่ำ ถึงเดือน 9 (เหนือ) ขึ้น 1 ค่ำ (ประมาณเดือนพฤษภาคม- มิถุนายนทุกปี)
วัดอินทขิล Map วัดอินทขิล Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดอินทขิล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)