วัดฉางข้าวน้อยใต้

วัดฉางข้าวน้อยใต้

วัดฉางข้าวน้อยใต้

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดฉางข้าวน้อยใต้ เลขที่ 152 บ้านฉางข้าวน้อยใต้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 42 ตารางวา เสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระประธานเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐถือปูน พระพุทธรูปทองเหลือง พระพุทธรูปไม้สัก และเจดีย์
 
วัดฉางข้าวน้อยใต้ สร้างเมื่อ พงศ. 2330 ตามประวัติวัดแจ้งว่าเริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2350 โดยครูบาคันธา เรวจฺจ ถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่สิบสองปันนาท่านได้ถูกภัยธรรมชาติคุกคาม จึงได้ชักชวนญาติโยมของท่านหนีลงมาจนถึงที่ตั้งวัดปัจจุบัน เห็นว่าเป็นที่เหมาะสมสร้างวัด จึงได้ชวนศรัทธาชาย-หญิง ช่วยกันสร้างวัดขึ้น และให้ชื่อว่า วัดสันเข้าน้อย
 
ที่ให้ชื่อว่าวัดสันเข้าน้อย ก็เพราะว่าสมัยนั้นเจ้าครองเมืองหริภุญชัย คือ เจ้าภารดี ภูธรบวร ได้มาตั้งฉางเก็บข้าวไว้ในหมู่บ้านโดยสร้างเป็นหลังเล็กๆ(น้อย) จึงตั้งชื่อบ้านและวัดว่า สันเข้าน้อย ต่อมากลายเป็นฉางข้าวน้อย จึงเรียกกันว่า วัดฉางข้าวน้อยใต้
วัดฉางข้าวน้อยใต้ Map วัดฉางข้าวน้อยใต้ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดฉางข้าวน้อยใต้
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)