วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 145 บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอไตร หอระฆัง ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน เจดีย์จอมยอง และคัมภีร์ภาษาพื้นเมือง
 
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2435 ตามประวัติวัดแจ้งว่าสร้างประมาณ พ.ศ. 2371 โดยมีครูบาคุณฑา ครูบาปีนตา พร้อมด้วยศรัทธาช่วยกันสร้างวัด ได้ขนานนามว่า วัดสันข้าวน้อย ที่ได้นามว่าเช่นนี้เพราะสมัยนั้นเจ้าผู้ครองเมืองหริภุญชัยนามว่าเจ้ามหาภารบดีราชภูธรบวร ได้มาตั้งฉางเก็บข้าวในหมู่บ้าน ได้สร้างฉางเล็กๆ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านและวัดในนามดังกล่าว ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นฉางข้าวน้อยเหนือ
 
เนื่องจากมีชื่อวัดฉางข้าวน้อย 2 แห่ง ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านหลวง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ทางวัดได้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนการศึกษาและสวัสดิการโดยใช้ชื่อว่า "พุทธวงศ์ธาดานิธิ" และโรงเรียนสอนภาษาพื้นเมือง ขึ้นในบริเวณวัด
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ Map วัดฉางข้าวน้อยเหนือ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)