กู่เฮือง-กู้ป่าลาน

กู่เฮือง-กู้ป่าลาน

กู่เฮือง-กู้ป่าลาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
กู่ป่าลาน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดกู่ป่าลาน หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 มีลักษณะเป็นอาคารทรงมณฑป (กู่) ก่ออิฐฉาบปูน ฐานชั้นแรกเป็นฐานชั้นกระดานสี่เหลี่ยม ถัดไปเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ มีประติมากรรมปูนปั้นประดับอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรม ต่อมาภายหลังมีผู้มาสร้างเป็นวัดขึ้นใหม่ จึงได้ชื่อว่าวัดกู่ป่าลาน
 
จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาของผู้เฒ่าผู้แก่ ไม่ทราบแน่ชัด (กู่) เป็นของขอม เกิดสงครามพม่าบุกเผ่าวัด เอาพระพุทธรูปทองไป ขอมอพยพหนี ทำให้วัดกลายเห็นวัดร้าง มีกู่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันอยู่ 4 แห่ง ซึ่งอยู่ตำบลบ้านธิ 3 กู่ ตำบลมะเขือแจ้ 1 กู่ ที่เหลืออยู่เด่นชัดมีอยู่ที่วัดกู่ป่าลาน ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน กู่ป่าลาน เป็นโบราณสถานพร้อมกับกู่เฮือง
กู่เฮือง-กู้ป่าลาน Map กู่เฮือง-กู้ป่าลาน Map
Tag Tag: กู่เฮือง-กู้ป่าลาน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)