อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง

อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง

อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับอำเภอ ก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
การเดินทาง ออกจากจังหวัดลำพูน เดินทางได้โดยใช้เส้นทางหลวงของแผ่นดินหมาเลข 106 ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร โดยผ่านอำเภอป่าซาง โดยอาจใช้เส้นทางเข้า 3 ทาง ดังนี้
 
1.สายบ้านแม่ป้อก ไม้ตะเคียน โดยเริ่มจากบ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ เข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร
 
2.สายบ้านแม่เทย ทุ่งหัวช้าง โดยเริ่มจากบ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร
 
3.สายลี้ บ้านสันดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยเริ่มจากบ้านใหม่ศรีวิไล ตำบลลี้ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร
อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง Map อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)