ศาลเจ้าพ่อผาด่าน

ศาลเจ้าพ่อผาด่าน

ศาลเจ้าพ่อผาด่าน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลเจ้าพ่อผาด่าน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยการริเริ่ม และชักชวนของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือท่าน ส.จ.แสวง ยศกาศ และชาวตำบลทากาศได้ร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นเพราะเจ้าพ่อผาด่านถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิ่งที่ราษฎรในตำบลทากาศ และตำบลใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลเจ้าพ่อผาด่าน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)