อ่างเก็บน้ำแม่กึม

อ่างเก็บน้ำแม่กึม

อ่างเก็บน้ำแม่กึม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำแม่กึม เริ่มทำการก่อสร้าง เมื่อปี 2535 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2536 ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท โดยพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างเป็นพื้นที่นา และพื้นที่สวนของราษฎร์ บ้านทองฝาย หมู่ที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ ขนาดความจุ 1,062,000 ลูกบาศก์เมตร
 
อ่างเก็บน้ำแม่กึมสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตร หรือในช่วงฤดูทำนา พื้นที่นาบริเวณอ่างเก็บน้ำจะใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่กึม ประมาณ 200 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งจะนำน้ำในอ่างก็บน้ำแม่กึมไปใช้ประโยชน์ในการทำสวนลำไย ประมาณ 2,500 ไร่
อ่างเก็บน้ำแม่กึม Map อ่างเก็บน้ำแม่กึม Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำแม่กึม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)