วัดทาหมื่นข้าว

วัดทาหมื่นข้าว

วัดทาหมื่นข้าว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทาหมื่นข้าว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2350 เดิมชาวบ้านหมื่นข้าวจะพากันไปทำบุญที่วัดทาทุ่งหลวง ซึ่งอยู่คนละฟากแม่น้ำ ในฤดูฝน การเดินทางลำบาก ศรัทธาชาวบ้านจึงได้ปรึกษากัน และตกลงที่จะสร้างวัดขึ้น เป็นที่สงบวิเวก
 
และตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้าน ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2471 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร และมีพระมหาจารุวัฒน์ จนฺทโจโชโต เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ พระพุทธรูปปูนปั้น และพระพุทธรูปเนื้อโลหะ
วัดทาหมื่นข้าว Map วัดทาหมื่นข้าว Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดทาหมื่นข้าว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)