วัดทากาศ

วัดทากาศ

วัดทากาศ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทากาศ ตั้งขึ้นในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี ปกครองนครหริภุญชัย ประมาณเวลาจน พ.ศ.2544 นี้ เป็นเวลา 1,344 ปี โดยมีพระครูอาทรพรหมคุณ (พรหมสโร) เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และท่านยังเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ทาองค์ปัจจุบันนี้ด้วย
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โรงเรียนปริยัติธรรม โรงฉัน และโรงครัว ปูชนียวัตถุมี พระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน พระพุทธรูปเนื้อโลหะ และพระพุทธรูปต่าง ๆ
วัดทากาศ Map วัดทากาศ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดทากาศ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment





Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)