ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ เมื่อปี 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านพระบาทห้วยต้ม ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขายากจนและขาดแคลนที่ทำกิน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มอยู่ในความดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
 
มีพื้นที่รับผิดชอบ 24,084.93 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงทานอาหารมังสวิรัตและยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่น หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้ว จะมีประเพณีทำบุญข้าวใหม่ ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี
 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ แปลงสาธิตพืชผักที่แปลกใหม่ ได้แก่ ฟักบัตเตอร์นัต ฟักจานบิน ฟักคอหงส์ และพริกเม็กซิกันเผ็ดและหวาน, แปลงสาธิตผักที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ได้แก่ มะเขือม่วงก้านดำ คะน้ายอดดอยคำ ไม้ผล ประเภทไม้ผล, แปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเมืองร้อน ได้แก่ มะม่วงพันธุ์จากต่างประเทศ มะเฟือง สายพันธุ์ธุ์ไต้หวัน มะปราง เสาวรส อโวคาโด้ บ๊วย และท้อ, แปลงไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกกุหลาบหนู และแปลงพืชสมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้หอม เพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย
 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในหมู่บ้านห้วยต้ม ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ณ บ้านกะเหรี่ยงโบราณ บ้านน้ำบ่อน้อย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้าแบบทอมือโบราณพื้นบ้านโดยใช้กี่กระตุก ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นย้อมสี มีลวดลายโบราณ เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าถุง กระเป๋าสะพาย ผ้าห่ม การทำเครื่องเงินที่ใช้วัตถุดิบเป็นเงินแท้ 100% มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยง เช่น สร้อยคอ กำไล แหวน การทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว เครื่องจักรสาน
 
ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม มีบ้านพักและเต็นท์บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม บ้านผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทร. 0 35-18059 หรือสำนักพัฒนาเกษตรที่สูง โทร. 053-281238 โทรสาร. 053-270752 
 
การเดินทาง ใช้เส้นเชียงใหม่-ลำพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถึงอำเภอลี้ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1087 จนกระทั่งถึง กม.ที่ 7 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศูนย์ฯ สามารถใช้รถยนต์ ทุกประเภทหรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างในตัวอำเภอลี้
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม Map ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)