พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lamphun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน ด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย เป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตเมืองลำพูน ที่มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นเมืองแห่งศรัทธาทางพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ศึกษา และเรียนรู้ เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนเมืองลำพูน ภาพถ่ายในอดีต บุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ต่าง ๆ มากมาย โรงหนังเก่าย้อนยุค (หริภุญชัยรามา) จัดฉายภาพยนตร์เก่าในยุคอดีต การแสดงทางวัฒนธรรมหมุนเปลี่ยนผลัดเวียนไปในแต่ละเดือน
Tel Tel: 053511500
Mobile Mobile: 0848084016
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน Map พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(91/383)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(13)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(13)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)