น้ำตกแก่งใหญ่

น้ำตกแก่งใหญ่

น้ำตกแก่งใหญ่

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chaiyaphum attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกแก่งใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบน้ำตกโดยเป็นน้ำชี ซึ่งไหลจากต้นน้ำชีที่บ้านโหล่น ตำบลนางแดด ผ่านตำบลวังชมภู ผ่านตำบลหนองแวง สภาพทั่วไปของน้ำตกจะมีแอ่งน้ำเป็นบางส่วน สามารถลงเล่นน้ำได้ สภาพทั่วไปบางส่วนของน้ำตกจะเป็นแก่งหิน ซึ่งสามารถนั่งชมทิวทัศน์ของน้ำตกได้
 
การเดินทาง จะใช้พาหนะโดยรถยนต์ระยะทางหางจากที่ว่าการอำเภอไปถนนสายหนองบัวแดง-วังใหญ่ประมาณ กิโลเมตร ที่21 จะเจอทางแยกเข้าหมู่บ้านโนนศรีสง่าประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงสถานที่น้ำตกแก่งใหญ่ ระหว่างการเดินทางไปยังน้ำตกสองข้างทางจะเป็นทุ่งกว้างและช่วงหญ้าคาออกดอกจะดูเป็นทุ่งหญ้าสวยงามมาก
น้ำตกแก่งใหญ่ Map น้ำตกแก่งใหญ่ Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกแก่งใหญ่
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(141/828)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(10)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)