น้ำตกตากคร้อ

น้ำตกตากคร้อ

น้ำตกตากคร้อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chaiyaphum attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกตากคร้อ จากต้นน้ำลำสะพุง เป็นน้ำตกที่เกิดจากต้นน้ำลำสะพุง มีความสูงประมาณ 35 เมตร กว้าง 40 เมตร เป็นแหล่งน้ำตกที่มีความสวยงาม การเดินทางช่วงแรกจากอำเภอหนองบัวแดง-หน่วยอนุรักษ์ป่าบ้านสะพุง ระยะทาง 24 กิโลเมตร นั่งรถยนต์ และช่วงที่สองต้องเดินทางด้วยต่ออีกประมาณ 8 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมไปพักแรม ศึกษาดูงานเป็นคณะ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกตากคร้อ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(141/828)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(10)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)