น้ำผุดหินลาดวนารมย์ (น้ำผุดหินลาด)

น้ำผุดหินลาดวนารมย์ (น้ำผุดหินลาด)

น้ำผุดหินลาดวนารมย์ (น้ำผุดหินลาด)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chaiyaphum attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 น.
 
น้ำผุดหินลาดวนารมย์ (น้ำผุดหินลาด) อยู่ที่บ้านน้ำพุหินลาด ตำบลทุ่งพระ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 6 กม. มีธรรมชาติร่มรื่นเย็นสบาย
น้ำผุดหินลาดวนารมย์ (น้ำผุดหินลาด) Map น้ำผุดหินลาดวนารมย์ (น้ำผุดหินลาด) Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำผุดหินลาดวนารมย์ (น้ำผุดหินลาด)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(141/828)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(10)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)