เขื่อนห้วยกุ่ม

เขื่อนห้วยกุ่ม

เขื่อนห้วยกุ่ม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chaiyaphum attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 น.
 
เขื่อนห้วยกุ่ม ตั้งอยู่ตำบลกุดเลาะ ตอนล่างของเขื่อนจุฬาภรณ์ ห่างจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 32 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ 102 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสร้างขึ้นเพื่อรับน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร  และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น
เขื่อนห้วยกุ่ม Map เขื่อนห้วยกุ่ม Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: เขื่อนห้วยกุ่ม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(141/828)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(10)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)