มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Buri Ram attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
Tel Tel: 044613130
Fax Fax: 0858023737
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(1)

https://www.lovethailand.org/Muang Buri Ram(1)