วัดมณีจันทร์

วัดมณีจันทร์

วัดมณีจันทร์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Buri Ram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมณีจันทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2456 กาลเวลาล่วงเลยมาหลายสิบปี อุโบสถหลังนี้ต่างชำรุดลงตามกาลเวลา และสภาพภูมิประเทศที่เป็นดินเค็ม เจ้าอาวาสรูปต่อมา และชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ตามมีตามเกิดมาตลอด จวบจนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.2550 นายเสฏฐพันธุ์ เสริญไธสง ได้บูรณะอุโบสถครั้งใหญ่ คือ การเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้อง
 
และกะเทาะผนังปูนที่ถูกเกลือจากดินกัดเซาะจนผุกร่อนออกแล้วฉาบปูนใหม่ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมผนังด้านนอกอุโบสถทั้ง 4 ด้าน ด้วยงานศิลปะตัดกระจกสี เป็นภาพทางพุทธประวัติ และกิจกรรมวัฒนธรรม เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สำคัญ ยังเป็นศิลปะที่บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
โดยมี ผศ.อัศวินีย์ หวานจริง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.อุดม หวานจริง เป็นผู้ออกแบบลวดลาย และรังสรรค์งานศิลปะอันงดงามครั้งนี้ นอกจาก ความละเอียดของการตัดกระจกเป็นรูปต่างๆ ได้อย่างวิจิตรพิสดารแล้ว การชมภาพจิตรกรรมในเวลาที่แสงแดดอ่อน-แรงต่างกัน ยังให้ความรู้สึกที่งดงามต่างกันอีกด้วย จิตรกรรมประดับกระจกสีทั้ง 4 ด้านนี้ เริ่มจากด้านหน้าของอุโบสถ เป็นเรื่องราวจากวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวอีสานศรัทธากันมาก คือ เรื่อง พระมาลัย โปรด 3 โลก ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน
 
เป็นเหตุการณ์สำคัญๆ และวัฒนธรรม สภาพสังคม ค่านิยม ความเชื่อของชาวอำเภอพุทไธสง ในยุคนี้ ส่วนผนังด้านหลังอุโบสถ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ อ.อัศวินีย์ และอ.อุดม ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ คือ ภาพประวัติศาสตร์การเสด็จออก ณ สีหบัญชร ของพระที่นั่งอนันตสมาคม ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
นอกจากนั้นแล้ว เรื่องราวบนผนังทั้ง 4 ด้าน จะยังเป็นบันทึกแหล่งการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม เหตุการณ์ ประวัติท้องถิ่น ทำให้ชาวชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน ทราบถึงรากเหง้า และภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ด้วยศิลปะที่ อ.อัศวินีย์ และอ.อุดม สร้างสรรค์ขึ้น แม้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วัดเชียงทอง หลวงพระบาง แต่ก็มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร คือ มีวิถีชีวิต โดยเฉพาะเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ ร่วมอยู่ด้วย เช่น ภาพมอเตอร์ไซค์ คนใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
 
การเดินทาง จากตลาดพุทไธสงไปทางด้านทิศตะวันออก ถึงสี่แยกไฟแดง ตรงไปประมาณ 1 กม.
วัดมณีจันทร์ Map วัดมณีจันทร์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดมณีจันทร์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(14)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(76/716)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)