ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้

ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้

ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Buri Ram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม โดยมีหมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ และหมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย
 
การเดินทาง เส้นทางการเดินทาง สายนางรอง-บุรีรัมย์ เส้นทางหมายเลข 218
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(14)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(77/717)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)