พระปรางค์วัดธาตุ

พระปรางค์วัดธาตุ

พระปรางค์วัดธาตุ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Buri Ram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระปรางค์วัดธาตุ เป็นพระปรางค์ที่ก่อสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ก่อสร้างด้วยหินศิลาแลง เป็นพระปรางค์ที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้าน พระปรางค์เป็นโบราณสถานที่ อยู่คู่กับมะเหศักดิ์หลักเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระปรางค์ ต่อมาในปี 2519 ได้มีการบูรณะพระปรางค์แต่พยายามรักษาให้อยู่ ในสภาพเดิมมากที่สุด ดังที่เห็นในปัจจุบัน
พระปรางค์วัดธาตุ Map พระปรางค์วัดธาตุ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระปรางค์วัดธาตุ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(14)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(77/717)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)