วัดป่าพระสบาย

วัดป่าพระสบาย

วัดป่าพระสบาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Buri Ram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าพระสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องปั้นดินเผาอาวุธโบราณ เครื่องใช้โบราณในครัวเรือน โดยราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้ขุดพบซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 3,000 ปี เจ้าอาวาสวัดป่าพระสบายได้เป็นผู้ริเริ่มคิดที่จะรวบรวมวัตถุโบราณที่ขุดพบมาจัดเก็บไว้เพื่อแสดงให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาและเข้าชม
วัดป่าพระสบาย Map วัดป่าพระสบาย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดป่าพระสบาย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(14)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(77/717)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)